Wzór formularza konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. gr. 185 i 186 (obręb Zagadki) w gminie Szczerców

Wzór formularza konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. gr. 185 i 186 (obręb Zagadki) w gminie Szczerców

Przeczytaj również

Skip to content