Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Szczerców w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Szczerców

 

Wójt Gminy Szczerców zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji uchwały Rady Gminy Szczerców w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Szczerców.

  1. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Szczerców,
  2. Termin konsultacji: do 18.12.2020 r. – data wpływu do urzędu,
  3. Forma konsultacji: Uwagi do ww. projektu uchwały należy składać w formie wypełnionego formularza (Załącznik Nr 2) na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy w Szczercowie – ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców,
  4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy,
  5. Załączniki:

 

Przeczytaj również

Skip to content