Konsultacje programu współpracy na rok 2023

Na podstawie Zarządzenia Nr 126/22 Wójta Gminy Szczerców z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” przeprowadza się konsultacje w sprawie w/w programu.

Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia pisemnej opinii do programu. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 27 października 2022r. do 3 listopada 2022r. za pośrednictwem formularza, który należy wypełnić i złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: organizacje@szczercow.org lub tradycyjnej oraz w sekretariacie Urzędu Gminy w Szczercowie.

treść zarządzenia [PDF]

formularz konsultacji 2023 [DOC]

Przeczytaj również

Skip to content