Dyskutowali o Strudze Aleksandrowskiej

17 maja w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się spotkanie z mieszkańcami gminy Szczerców, na którym poruszona została kwestia odprowadzania mieszaniny oczyszczonych ścieków deszczowych i przemysłowych do Strugi Aleksandrowskiej.
Podczas spotkania poinformowano mieszkańców o aktualnie prowadzonym przez Wójta Gminy Szczerców postępowaniu, dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wyjaśniono mieszkańcom, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia została wydana przez Wójta Gminy Kleszczów.

Przeczytaj również

Skip to content