Dotacje na własną działalność gospodarczą

obraz przedstawia cieszące się osoby

Rozpoczynasz własną działalność gospodarczą? Skorzystaj z dofinansowania!

„Grant na start” jest skierowany do 120 uczestników z obszaru województwa łódzkiego, tj. osób fizycznych, zamierzających prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy na terenie województwa łódzkiego (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEiDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorca w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Więcej informacji znajdziecie Państwo po kliknięciu TUTAJ.

Przeczytaj również

Skip to content