Clipboard01

W związku z realizacją Mikroprojektu pn.” Zwiększenie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców gminy Szczerców” informuję, iż zmianie uległ regulamin naboru uczestników na szkolenia. W związku z powyższym: uczestnikami szkoleń będą osoby, którzy ukończą 25 rok życia w dniu przystąpienia do mikroprojektu jednak mają nie więcej niż 75 lat zamieszkujący lub zameldowani na terenie gminy lub osoby niezamieszkujące lub niezameldowane na terenie gminy pod warunkiem złożenia oświadczenia o nieuczestniczeniu w takich samych szkoleniach w innej gminie.

Przeczytaj również

Skip to content