10 lat szczercowskiej “Kuźni Życzliwości”

W czwartek (25 sierpnia) swoje dziesięciolecie obchodziło szczercowskiego Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości”, jubileusz zbiegł się również z pięcioleciem uruchomienia w Dąbrowie Rusieckiej Warsztatu Terapii Zajęciowej.
W uroczystościach, oprócz licznej grupy podopiecznych, ich rodzin i przyjaciół, wzięli udział włodarze gmin i powiatu bełchatowskiego, wspierający działania „Kuźni”. Samorząd gminy Szczerców reprezentował wójt Krzysztof Kamieniak oraz radni Barbara Szczepanik, Wojciech Pacholak i Dorota Włodarczyk, obecna była również Anna Kamieniak, wiceprzewodnicząca Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Bełchatowskiego.
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło dyrektorów szczercowskich szkół, przedstawicieli spółdzielni mleczarskiej, OSP czy Gminnego Ośrodka Kultury – przez ostatnią dekadę funkcjonowania szczercowskiej „Kuźni” podejmowano przecież szereg inicjatyw, które opierały się na współdziałaniu różnych instytucji. Obecność darczyńców, sponsorów, przyjaciół była zatem okazją do podziękowań i przekazania symbolicznych statuetek „Aniołów dobroczynności”.
A w swojej 10-letniej działalności członkowie Stowarzyszenia „Kuźnia Życzliwości” zrealizowali szereg różnorodnych działań wynikających zarówno z potrzeb jak i oczekiwań osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Przy wsparciu finansowym otrzymanym ze środków PFRON oraz z lokalnego samorządu, czyli Gminy Szczerców, organizowane są coroczne turnusy rehabilitacyjne – o tych inicjatywach napiszemy więcej w najbliższym numerze Informatora Szczercowskiego.
Warto też wspomnieć, że od niespełna 5-ciu lat Stowarzyszenie „Kuźnia Życzliwości” prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej, najmłodszą w powiecie bełchatowskim placówkę, w której pełnoletnie osoby z niepełnosprawnością mają szansę na rehabilitację społeczną i zawodową tak, by przez wszechstronny rozwój mogły wieść jak najbardziej samodzielne oraz aktywne życie.
– Składamy serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę, polegającą na zmniejszaniu barier społecznych oraz aktywizowanie osób dotkniętych niepełnosprawnością – mówił podczas czwartkowej uroczystości wójt Krzysztof Kamieniak. – Członkom Stowarzyszenia życzymy, aby Jubileuszowy rok przyniósł zadowolenie z dotychczasowych osiągnięć, a szeregi Przyjaciół „Kuźni Życzliwości”, do których mamy zaszczyt się zaliczać, nieustannie się powiększały. Państwa zapał jest dla nas inspiracją! Wszystkiego najlepszego!
Czwartkowa uroczystość była znakomitą okazją do poznania zarówno „Kuźni życzliwości”, jak i WTZ od podszewki. W rolę przewodników wcielali się terapeuci i podopieczni, którzy dla swoich gości przygotowali również przedstawienie – brawurowo interpretując bajkę o Czerwonym Kapturku.

Przeczytaj również

Skip to content