XXVII posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2014-2018

W dniu 28 października 2016 roku  o godz.10.00  w Publicznym Gimnazjum w Szczercowie odbyło się XXVII posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola w zakresie polityki kadrowej w Publicznym Gimnazjum w Szczercowie.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również