Święto Wojska Polskiego w Gminie Szczerców

Święto Wojska Polskiego w Gminie Szczerców

15 sierpnia w Szczercowie, Chabielicach oraz w miejscach pamięci narodowej w okolicach Lubca i Magdalenowa odbyły się uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego obchodzonym na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920r.

07

W Szczercowie wiązanki w miejscach pamięci narodowej złożyli: delegacja władz gminnych – Wójt Gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Zbigniewem Szcześniakiem i duchownymi: Proboszczem Parafii NNMP Zenonem Miksą i ks. Konradem Wojna, delegacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Związku Inwalidów Wojennych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, ZHP i jednostek OSP w Borowej i Szczercowie.

05

W uroczystości uczestniczyły także poczty sztandarowe -kombatantów, strażaków ochotników, szkół, harcerzy i wędkarzy. Wyjątkowy charakter obchodom Święta Wojska Polskiego w Szczercowie nadała także Orkiestra OSP Szczerców, w której wykonaniu można było usłyszeć tradycyjne marsze i pieśni patriotyczne.

08

 

Uroczystości patriotyczne odbyły się również w dn. 15 sierpnia w Chabielicach. Rozpoczęły się one mszą św. w Kościele św. Michała Archanioła, po czym nastąpiło złożenie kwiatów w miejscu pamięci narodowej – pod pomnikiem mieszkańców Chabielic i okolic poległych w obronie Ojczyzny.

12

W obchodach kolejnej rocznicy Cudu nad Wisłą w Chabielicach wzięli udział Wójt Gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak, radni, kombatanci, przedstawiciele jednostek OSP w Chabielicach i Osinach, delegacje szkół z Chabielic i Osin, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń. Wyjątkowy charakter chabielskim uroczystościom nadała Orkiestra OSP.

02

15 sierpnia  wiązanki w hołdzie poległym złożono także przy mogile Polaków bestialsko rozstrzelanych przez gestapo w 1941r. w okolicach Lubca- na tzw. Brukowanej Górze, gdzie obecni byli Wójt Gminy Szczerców, radni, kombatanci, uczniowie Szkoły Podstawowej w Lubcu i druhowie z jednostki OSP w Magdalenowie.

03

 

Cześć bohaterom walczącym w obronie ojczyzny oddano także w miejscach pamięci narodowej w Magdalenowie, kwiaty złożono przy pomniku obrońców pododcinka Lubiec ? Magdalenów z 83 PP i żołnierza wyklętego Antoniego Stefaniaka.

Przeczytaj również