Aktualności


Informacja o debacie

Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców informuje o możliwości zgłaszania się mieszkańców gminy Szczerców do debaty nad raportem o stanie gminy Szczerców za 2019 rok w terminie do 24…
Zadbaj o porządek w Gminie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Szczerców, zwracamy się do Państwa z prośbą dotyczącą utrzymania porządku i czystości na terenie naszej Gminy. Stan najbliższego otoczenia bezpośrednio świadczy o nas,…