Zakończenie pracy przez Straż Gminną w Szczercowie

31 grudnia 2020 był ostatnim dniem funkcjonowania na terenie gminy Szczerców Straży Gminnej.  Formacja została zlikwidowana zgodnie z postanowieniem Rady Gminy, wyrażonym w uchwale XVII/172/20  z maja ubiegłego roku.

Przypomnijmy, Straż Gminna na terenie Szczercowa utworzona została w 2008 roku; osiem lat  później mieszkańcy Gminy Szczerców wyrazili wolę likwidacji jednostki – 65% osób biorących udział przygotowanej ankiecie opowiedziało się za zamknięciem Straży Gminnej.

W związku z likwidacją wszystkie składniki majątkowe, należności i zobowiązania Straży Gminnej przejmuje Urząd Gminy w Szczercowie.

Przeczytaj również

Skip to content