Zadania realizowane z dofinansowaniem środków funduszy celowych

W roku 2019 realizowano nstp.: zadania dofinansowane z Funduszu Dróg samorządowych:

  1. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 101058E w miejscowości Grudna.

Całkowita wartość zadania: 957 749,99 zł,

Wartość dofinansowania: 478 875,00 zł.

Zadanie objęło przebudowę 567 mb drogi gminnej o szer. 2×2,5m o nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzonymi  poboczami i zjazdami do posesji.

  1. Przebudowa drogi gminnej w ul. Żeromskiego w Szczercowie

Całkowita wartość zadania: 2 314 497,00 zł,

Wartość dofinansowania: 1 157 248,00 zł.

Zadanie objęło przebudowę 256,22 m drogi gminnej o szer. 6 m do 6,62 m o dwóch pasach ruchu o nawierzchni bitumicznej. Chodniki o zmiennej szer. od 1,25 do 3,3 m o nawierzchni z kostki granitowej. Zjazdy na posesję indywidualne o nawierzchni z kostki granitowej. Wykonanie odwodnienia za pomocą wpustów deszczowych i kanalizacji deszczowej. Wykonanie oświetlenia ulicznego na słupach oświetleniowych Lampy typu LED.

W roku 2021 jest realizowane zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

      Rozbudowa drogi gminnej Nr 101073E w miejscowości Niwy Małe

Całkowita wartość zadania: 1 712 884,50 zł,

Wartość dofinansowania: 856 442,00 zł.

Zadanie objęło przebudowę 990 m drogi gminnej o szer. 1×3,5 m z mijankami o nawierzchni bitumicznej. Pobocza o szer. 2x 0,75m o nawierzchni z tłucznia kamiennego. Zjazdy na posesję indywidualne i publiczne o nawierzchni z kostki betonowej natomiast do pól z kruszywa kamiennego. Odwodnienie za pomocą projektowanego rowu.

Skip to content