XXXVII posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2018-2023

W dniu 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXVII posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Debata na temat raportu o stanie Gminy Szczerców za 2021 r.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczerców w roku szkolnym 2022/2023.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli.
  7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content