XXXVI posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2018-2023

W dniu 26 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 15.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXVI posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szczerców na lata 2022-2024.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przystąpienia do realizacji Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.
  6. Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 rok.
  7. Spotkanie z Prezesami Klubów Sportowych korzystających z dotacji gminnej.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content