XXXI posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Kadencja 2018-2023

W dniu 27 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXXI posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczerców na lata 2021 – 2026.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczerców.
  6. Wypracowanie opinii do projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczerców.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content