XXVIII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Kadencja 2018-2023

W dniu 19 lutego 2021 r. (piątek) o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XXVIII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie Gminy Szczerców.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s doposażenia w składniki majątkowe Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Szczerców.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Szczerców, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content