XXVII posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2018-2023

W dniu 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXVII posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Debata na temat ,,Raportu o stanie Gminy Szczerców za 2020 rok”.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczerców w roku szkolnym 2021/2022.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content