XX Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 25 września 2020 roku (piątek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XIX sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2020 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2020 – 2023.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jawornik Polski.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad XX Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z XX Sesji Rady Gminy Szczerców wraz z głosowaniem

Przeczytaj również

Skip to content