XV Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 30 stycznia 2020 roku (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XIV sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia budżetu gminy Szczerców na 2020 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2020 – 2023.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia Powiatowi Bełchatowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania ,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1908E na odc. od drogi wojewódzkiej Nr 483 do msc. Magdalenów – dok. projektowo – kosztorysowa (ZRID)”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia Województwu Łódzkiemu pomocy finansowej na realizację zadania ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 wraz z budową chodnika i odwodnienia na odcinku ul. Częstochowskiej w miejscowości Szczerców”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Szczerców.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad XV Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z XV Sesji RG

Przeczytaj również

Skip to content