XLVIII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2018-2023

W dniu 29 marca 2023 r. (środa) o godz. 15.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XLVIII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przystąpienia do realizacji Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie za rok 2022 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szczerców na lata 2022-2024 w roku 2022.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Szczerców na lata 2021-2026 w roku 2022.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z potrzebami związanymi na realizację tych zadań.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na użyczenie sprzętu stomatologicznego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.
 10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XLV/458/22 Rady Gminy Szczerców z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.
 11. Spotkanie z zawodnikami reprezentacji Gminy Szczerców, którzy pokonali w towarzyskim spotkaniu halowej piłki nożnej Reprezentację Polski +35.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content