XLVI posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2018-2023

W dniu 26 stycznia 2023 r. (środa) o godz. 15.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XLVI posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 rok.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s ustalenia opłat oraz zwolnień z opłat za korzystanie z usług sportowo – rekreacyjnych na niektórych gminnych obiektach użyteczności publicznej.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XLIV/448/22 Rady Gminy Szczerców z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
 9. Spotkanie z Prezesami Klubów Sportowych i Stowarzyszeń korzystających z dotacji gminnej.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content