XLVI posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Kadencja 2018-2023

W dniu 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XLVI posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Debata na temat raportu o stanie Gminy Szczerców za 2021 rok.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Chabielice, miejscowość Chabielice i Chabielice Kolonia na lata 2022-2028.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content