XLIII Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 28 października 2022 roku (piątek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2022 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2022 – 2025.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia zaktualizowanego ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Szczerców na lata 2022 – 2027”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Szczerców.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad XLIII Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z XLIII Sesji Rady Gminy Szczerców

Przeczytaj również

Skip to content