XLIII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami

W dniu  18 sierpnia 2017r. (piątek) o godz. 10.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Szczercowie, ul. Pułaskiego 8 odbędzie się XLIII posiedzenie komisji

 Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wyjazd w teren celem analizy złożonych wniosków dotyczących przyłączy wodociągowych
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content