XLIII posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2018-2023

W dniu 10 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Szczercowie odbędzie się XLIII posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczercowie pod względem gospodarności i wykonania budżetu za 2021 rok.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content