XLI posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2018-2023

W dniu 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 15.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XLI posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Debata na temat raportu o stanie Gminy Szczerców za 2021 rok.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie za 2021 r.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.
  7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content