XLI posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2018-2023

W dniu 24 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 08:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XLI posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s określenia stawki za kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Szczerców.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XLII/437/22 Rady Gminy Szczerców z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.
  6. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczerców w roku szkolnym 2021/2022.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content