XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 10 sierpnia 2022 roku (środa) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

  • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
  • Zatwierdzenie porządku obrad.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2022 – 2025.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2022 r.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXXIV/372/22 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magdalenowie.
  • Zakończenie obrad XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Szczerców

Przeczytaj również

Skip to content