Walne zebranie OSP Magdalenów

Piątkowe spotkanie w Magdalenowie zakończyło cykl walnych zebrań strażaków z gminy Szczerców. Tradycyjnie już druhny i druhowie mogli liczyć na wsparcie orkiestry dętej, która – przypomnijmy – w ubiegłym roku świętowała jubileusz 100-lecia istnienia. I właśnie do tego wydarzenia, jak i do jubileuszu 50-lecia samej jednostki nawiązano w podsumowaniu działań OSP Magdalenów w 2023 roku. Przypomniano rangę ubiegłorocznego święta, liczbę gości i prezent, jaki otrzymała jednostka od samorządu Gminy Szczerców – średni samochód ratownicz0-gaśniczy marki VOLVO.

Z podsumowania wynika, że jednostka brała w ubiegłym roku udział w 36 akcjach ratowniczych, z czego 19 to wyjazdy do pożarów, 16 – zabezpieczenia miejscowych zagrożeń, odnotowano też jeden fałszywy alarm.

Druhny i druhowie z Magdalenowa brali udział w szeregu kursów i szkoleń, podnoszących ich kwalifikacje. Z zakupów warto podkreślić samochód kwatermistrzowski marki Ford oraz środki ochrony indywidualnej, umundurowanie i sprzęt pożarniczy – całość sfinansowano z dotacji z Urzędu Gminy w Szczercowie.

Obecny na zebraniu wójt Krzysztof Kamieniak, przewodnicząca Barbara Szczepanik  i radny Zdzisław Węglewski zapewnili o zaufaniu, jakim gminny samorząd obdarza jednostkę z Magdalenowa i zapowiedzieli, że lista zakupów z pewnością nie jest zamknięta.

Walne zebranie wykorzystano również do wręczenia odznaczeń za wysługę. Odznaczenie za 50 lat odebrał Lucjan Peczka, 20-letnim stażem mogą pochwalić się Stanisław wiedeński i Damian Krata, a o dekadę mniej służą już Anna Skrzypczyńska, Aneta Dudkiewicz i Andrzej Berłowski. Gratulujemy!

 

Przeczytaj również

Skip to content