Stypendia motywacyjne przyznane

W dniu 07.12.2020 r. odbyło się drugie posiedzenie Komisji Stypendialnej ds. rozpatrywania wniosków o stypendium motywacyjne dla słuchaczy szkół policealnych i studentów szkół wyższych zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców.

Do 30 listopada 2020 r. do Referatu Oświaty Urzędu Gminy w Szczercowie wpłynęło 51 wniosków złożonych przez 48 studentów oraz 3 wnioski złożone przez słuchaczy szkół policealnych.
Komisja ustaliła, że studenci, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,80 otrzymają jednorazowe stypendium motywacyjne w wysokości 795,00 zł, studenci, którzy uzyskali średnią w przedziale 4,40 – 4,80 otrzymają jednorazowe stypendium w wysokości 600,00 zł, słuchacze szkół policealnych, którzy uzyskali średnią powyżej 5,00 otrzymają jednorazowe stypendium w wysokości 340,00 zł, natomiast słuchacze szkół policealnych, którzy uzyskali średnią w przedziale 4,80 – 5,00 otrzymają jednorazowe stypendium w wysokości 280,00 zł.

Stypendia zostaną wypłacone w kasie Urzędu Gminy w dniach 21-22.12.2020 r.

Stypendia zostaną przelane na konta bankowe do dnia 22.12.2020 r.

Zarządzenie Nr 113/20 Wójta Gminy Szczerców z dnia 8 grudnia 2020 r. [PDF]

Przeczytaj również

Skip to content