Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Szczerców serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie Gminy Szczerców na spotkanie w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Szczerców z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Szczercowie w dniu 17 października 2017 r. o godzinie 16.00

Przeczytaj również

Skip to content