Rada Gminy uchwaliła budżet na 2021 rok

Podczas XXIII sesji Rady Gminy Szczerców, która odbyła się 22 stycznia, radni przyjęli budżet na 2021 rok.  Uchwała budżetowa uzyskała wcześniej pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, nie było też niespodzianki w trakcie sesji – nikt z obecnych nie zagłosował przeciw projektowi.

Rada Gminy Szczerców obradowała dziś w mniejszym, czternastoosobowym składzie. Nieobecność jednego z radnych została przez Przewodniczącą usprawiedliwiona, nie miała też wpływu na losy głosowania – jedenaście głosów poparcia i aprobaty polityki finansowej, przy trzech osobach wstrzymujących się od głosu, ponownie dało Wójtowi Krzysztofowi Kamieniakowi mocne narzędzie do zarządzania Gminą.

Rada Gminy głosując za przedstawioną  propozycją budżetu znów wykazała się mądrością i troską o dobro wspólne – mówił w trakcie sesji Wójt Kamieniak. – Jak zawsze nasze plany wynikają z potrzeb mieszkańców Gminy Szczerców, pozostaje jedynie mieć nadzieję, że sytuacja pandemiczna nie spowolni ich realizacji. Jestem jednak dobrej myśli i dziękuję Radzie za udzielone wsparcie.

W 2021 roku dochody Gminy Szczerców mają wynieść  73. 531 541 złotych, zaś wydatki planuje się na poziomie 82. 836 389 złotych. W tej kwocie niemal 19 milionów to wydatki majątkowe, związane z planowanymi inwestycjami.

Do najważniejszych należą między innymi współfinansowanie inwestycji na drodze wojewódzkiej 483 (1,4 miliona), remonty dróg gminnych (około 7,5 miliona)  czy dotacja celowa związana z programem wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji (1,5 miliona). Warto też wspomnieć o przebudowie kanalizacji w ul. Konopnickiej w Szczercowie (1,2 miliona) czy budowie budynku użyteczności publicznej przy ulicy Piłsudskiego (2 miliony).  Wyremontowane zostanie gminne targowisko, powstaną kanalizacje na Brzeziu czy w Szczercowskiej Wsi, Gmina zakupi też nowe pompy do hydroforni w Chabielicach.  Wspólnie ze Starostwem Powiatowym realizowane będą remonty dróg w Osinach czy Dubiu. Łącznie inwestycje pochłoną 18.842 226 złotych.

Zaplanowane wydatki przewyższają tegoroczne dochody – deficyt pokryty zostanie z nadwyżki z lat ubiegłych. Warto podkreślić, że w tej chwili Gmina Szczerców posiada do spłacenia jedynie kredyt w WFOŚiGW w Łodzi (ok. 140 tys.), który zamierza spłacić w bieżącym roku. Władze Gminy Szczerców nie mają planów, by zapożyczać się w najbliższej przyszłości.

 

 

Przeczytaj również

Skip to content