Ponad milion złotych na remonty dróg dla Gminy Szczerców

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2021 rok. Wsparcie rządowe uzyska 2 189 zadań, w tym 622 powiatowe i 1 567 gminnych.  Spora kwota wpłynie na konto Gminy Szczerców.

W skali całego kraju, dzięki rządowym środkom planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3,9 tys. km dróg: 2,1 tys. km powiatowych i 1,8 tys. km gminnych. Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2021 roku to 3 258 mln zł. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1 463 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 295 mln zł, wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł.

W województwie łódzkim limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa łódzkiego wyniesie 152,4 mln zł: 64,1 mln zł przeznaczono na zadania powiatowe, a 88,3 mln zł kosztować mają  zadania gminne.

Wsparcie uzyska 157 zadań: 39 powiatowe i 118 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 280 kilometrów dróg: 104 km powiatowych i 175 km gminnych.

Najważniejsza dla nas informacja dotyczy wsparcia dla gminy Szczerców, która w ramach funduszu otrzyma dokładnie 1 152 227,00 zł. Wójt i Radni wykorzystają te środki na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Niwy Małe. Prace ruszyć mają jeszcze w tym roku.

Przeczytaj również

Skip to content