Pierwsza sesja w nowej kadencji

Niezwykle podniosły charakter miała dzisiejsza, pierwsza w kadencji 2018 – 2023, Sesja Rady Gminy Szczerców. Ślubowanie złożyli wszyscy radni, zaprzysiężony na stanowisko Wójta Gminy Szczerców został także zwycięzca październikowych wyborów, Krzysztof Kamieniak.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, Beata Galuba, gratulując nowym przedstawicielom gminnego samorządu, podkreślała silny mandat, jaki udało im się uzyskać – frekwencja wyborcza w gminie Szczerców należała bowiem do najwyższych w powiecie bełchatowskim.
Wójt Krzysztof Kamieniak w krótkich słowach podziękował zarówno członkom poprzedniej Rady Gminy, jak i obecnej, wyrażając nadzieję, że wspólna praca będzie skutkowała decyzjami i uchwałami korzystnymi dla wszystkich mieszkańców gminy Szczerców.
Obrady, do czasu wyboru nowego prezydium, prowadził – zgodnie z przepisami – najstarszy wiekiem radny, Czesław Osiewała. Sprawnie przebiegły wybory komisji Skrutacyjnej, która czuwała nad przebiegiem poszczególnych głosowań personalnych. Radni wybrali dziś bowiem spośród swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Funkcję tę pełnić będą odpowiednio – Barbara Szczepanik (w poprzedniej kadencji również Przewodnicząca) oraz Wojciech Pacholak (dotychczas Przewodniczący komisji Budżetu).
W dalszej części inaugurującego posiedzenia Rada wybrała składy komisji stałych. I tak, do komisji Skarg, Wniosków i Petycji weszli Arkadiusz Pabiszak, Wiesława Drzewosz i Katarzyna Rrzepkowska. W komisji Rewizyjnej zasiadać będą Krzysztof Drzazga, Bohdan Materac oraz Czesław Osiewała. W składzie komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego znaleźli się Wojciech Pacholak, Dorota Włodarczyk, Monika Wyszatycka, Teresa Pabiś, Marzena Małecka, Zbigniew Szcześniak i Jan Wlazłowski. Nową komisję Oświaty i Kultury tworzą Barbara Szczepanik, Marzena Małecka, Wiesława Drzewosz i Zdzisław Węglewski. Komisja Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami pracować będzie w składzie Zdzisław Węglewski, Czesław Osiewała, Katarzyna Rzepkowska, Monika Wyszatycka, Jan Wlazłowski, Arkadiusz Pabiszak i Bohdan Materac. Do ostatniej komisji stałej, czyli komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu weszli Dorota Włodarczyk, Wojciech Pacholak, Krzysztof Drzazga, Teresa Pabiś, Barbara Szczepanik i Zbigniew Szcześniak.
Kolejna sesja Rady Gminy Szczerców odbędzie się najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu. Wszystkich zainteresowanych informujemy, że obrady przekazywane są na żywo na gminnym kanale na portalu YouTube – aby obejrzeć relację kliknij TUTAJ.

 

 

Przeczytaj również

Skip to content