Pamięci poległych na „ziemi nieludzkiej”

W kościele parafialnym w Parznie odbyły się w niedzielę Uroczystości Katyńskie, połączone z modlitwą w intencji Ojczyzny. Podczas mszy świętej, odprawianej na pamiątkę Polaków pomordowanych w sowieckich obozach jenieckich, przypomniano bolesny czas i wyjątkowo tragiczne momenty naszej historii. Montaż słowno-muzyczny przygotowała szkolna młodzież z Kluk, specjalny repertuar zaprezentowała też orkiestra OSP z Magdalenowa.

Gminę Szczerców reprezentował podczas uroczystości wójt Krzysztof Kamieniak z małżonką oraz Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców, Barbara Szczepanik; po nabożeństwie złożyli oni wieniec pod tablicą upamiętniającą Polaków poległych na „ziemi nieludzkiej”.
Przypomnijmy, ofiarami zbrodni z 1940 roku byli oficerowie, podoficerowie oraz szeregowi Wojska Polskiego, częściowo pochodzący z rezerwy (naukowcy, lekarze, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele, urzędnicy państwowi, przedsiębiorcy, przedstawiciele wolnych zawodów), którzy po agresji ZSRR na Polskę, uzgodnionej przez ZSRR z III Rzeszą na podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow, zostali po 17 września 1939 roku w różnych okolicznościach rozbrojeni i zatrzymani przez Armię Czerwoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako jeńcy wojenni.
Zamordowano także kilkutysięczną grupę funkcjonariuszy Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP), Straży Granicznej i Służby Więziennej. Poza tym wśród ofiar było przeszło 7 tys. osób cywilnych, policjantów i oficerów bez statusu jeńca, osadzonych w więzieniach na terenie okupowanych przez ZSRR Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej.

Przeczytaj również