Anulowany otwarty konkurs ofert na profilaktykę

Zarządzeniem Nr 28/21 Wójta Gminy Szczerców z dnia 18 marca 2021r. uchylono ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu profilaktyki.

Wójt Gminy Szczerców ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku.

zarządzenie 28_21

Zarządzenie 25-21

Oferta-realizacji-zadania-zał.nr_.1

Umowa-zał.nr_.3

Sprawozdanie-zał.nr_.5

Przeczytaj również

Skip to content