Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wójt gminy Szczerców ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji ruchowej w 2021 roku.

zarządzenie ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Obowiązujące druki:
Oferta realizacji zadania
Umowa
Sprawozdanie

Przeczytaj również