Obwieszczenie Wójta o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

mapa

prognoza oddziaływania na środowisko

 

projekt uchwały

 

UZASADNIENIE do uchwały

Przeczytaj również

Skip to content