Nowe władze gminnego Związku OSP RP w Szczercowie

W miniony weekend, w sali OSP Borowa, odbył się zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Szczercowie. Miało to związek z kończącą się, pięcioletnią kadencją dotychczasowego Zarządu.
Druhowie, reprezentujący wszystkie jednostki strażackie z terenu naszej gminy, wysłuchali podsumowania działalności Zarządu oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej, która wnioskowała za udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi. Tak też się stało – delegaci swoją aprobatę wyrazili w głosowaniu.
Druhowie wybrali też nowe władze gminnego Związku OSP.
Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP został Zenon Gruszczyński, funkcję wiceprezesa sprawował będzie Lucjan Peczka. Druh Przemysław Kubiak został wybrany komendantem, a Sławomir Kociołek zastępcą komendanta. Skarbnikiem Związku wybrano Dionizego Moskota, sekretarzem pozostał Stanisław Wiedeński, a funkcję członków Zarządu objęli Radosław Owczarek oraz Zdzisław Śnieg.
Druhowie Krzysztof Stępień, Marian Słabiak i Marcin Gajda weszli w skład nowej Komisji Rewizyjnej.
Wzruszającą chwilą było pożegnanie z Zarządem druha Andrzeja Jędraszka, który funkcję komendanta gminnego sprawował nieprzerwanie od 1989 roku, a w strukturach naszych jednostek OSP spędził łącznie aż 46 lat. Obecni na zjeździe przedstawiciele gminnego samorządu, wójt Krzysztof Kamieniak i przewodnicząca Rady Gminy Barbara Szczepanik, dziękowali druhowi Jędraszkowi za lata wytężonej pracy.
Nasi samorządowcy komplementowali też ustępujący Zarząd Związku, podkreślając znakomitą współpracę wszystkich jednostek z organami gminy Szczerców, zaangażowanie druhów w sprawy lokalnej społeczności, niesioną pomoc oraz obecność podczas wszelkich wydarzeń o charakterze patriotycznym, religijnym czy kulturalnym. Z kolei dla nowych władz gminnego Związku OSP przekazano życzenia wytrwałości i sukcesów w sprawowaniu obowiązków, do których zostali powołani.

Przeczytaj również

Skip to content