Nowe stawki podatków lokalnych

Podczas listopadowej Sesji Rada Gminy Szczerców podjęła uchwały dotyczące wysokości stawek podatków i opłat lokalnych, jakie obowiązywać będą w przyszłym roku. Od 1 stycznia 2024 roku stawki podatków obowiązujących na terenie Gminy Szczerców wyniosą:

W zakresie podatku rolnego:

  •  od 1 hektara przeliczeniowego – Rada Gminy obniżyła ustawową stawkę 89,63 zł do kwoty 40,oo/dt.

Podatek od nieruchomości:

  •  od budynków mieszkalnych – 0,60 zł za 1 m² powierzchni użytkowej,
  •  od gruntów pozostałych – 0,26 zł za 1 m²,
  •  od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż usługowa, handlowa lub wytwórcza w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego – 33,10 zł za 1 m² powierzchni użytkowej,
  •  od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługowej, handlowej lub wytwórczej w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego – 22 zł za 1 m² powierzchni użytkowej,
  •  od gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 1,34 zł za 1 m².

Stawki podatku od środków transportowych wzrosną średnio o 15% w stosunku do roku 2023. Ich wysokość zależy od: rodzaju pojazdu, liczby osi, masy całkowitej lub masy całkowitej zespołu pojazdów, od wpływu na środowisko.

 

Przeczytaj również

Skip to content