Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przypominamy, że razem z nowymi zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi od lipca obowiązuje również nowy wzór deklaracji. Deklarację należy złożyć do urzędu gminy w przypadku każdej zmiany dotyczącej liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz zmiany danych osobowych właściciela nieruchomości.

D-0 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

D-1 Usługi dodatkowe

Poniżej w załączniku przykładowo wypełniona deklaracja w przypadku oświadczenia o posiadaniu kompostownika na nieruchomości i rezygnacji z pojemnika na odpady biodegradowalne (brązowego)

przykładowo wypełniona deklaracja D-0

Przeczytaj również