Metodologia obsługi wniosku RKZ-1 i RKZ-2 MALUCH+ 2022-2029

Metodologia obsługi wniosku RKZ-1 i RKZ-2 MALUCH+ 2022-2029

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na swojej stronie udostępniło Metodologię obsługi wniosku RKZ-1 i RKZ-2 MALUCH+ 2022-2029. W związku z tym, zachęcamy do zapoznania się z informacjami o „specjalnym” trybie rejestracji instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 tworzonych w ramach Programu. Informacja skierowana jest do wszystkich podmiotów tworzących teraz lub w przyszłości takie instytucje.

Wytyczne w zakresie obsługi ww. wniosków znajdują się pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/instrukcje-wypelniania-wnioskow

Przeczytaj również

Skip to content