LVIII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Kadencja 2018-2023

W dniu 23 sierpnia 2023 r. (środa) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się LVIII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wyjazd w teren.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców w 2023 r. dla Gminnej Spółki Wodnej działającej na terenie Gminy Szczerców.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content