LV posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Kadencja 2018-2023

W dniu 28 września 2023 r. (czwartek) o godz. 15:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się LV posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2023 – 2026.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2023 r.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XLVI/471/23 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Bełchatowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania ,,Odtworzenie stanu pierwotnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1918E na odc. od DW Nr 483 do DG Nr 101072E w kierunku msc. Niwy”.
  7. Wypracowanie wniosków do budżetu Gminy Szczerców na 2024 r.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content