LIV Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 26 października 2023 roku (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się LIV Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z LIII sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2023 – 2026.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2023 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławnika do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim na kadencję 2024 – 2027.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim na kadencję 2024 – 2027.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmniejszenia liczby drzew wchodzących w skład ,,Alei brzóz”- pomnika przyrody w pasie drogi wojewódzkiej Nr 483 Łask – Szczerców – Częstochowa w miejscowości Zagadki, gm. Szczerców.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad LIV Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z LIV Sesji Rady Gminy Szczerców

Przeczytaj również

Skip to content