LII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Kadencja 2018-2023

W dniu 24 stycznia 2023 r. (wtorek) o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się LII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Wyjazd w teren.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przyjęcia ,,Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Szczerców na lata 2023 – 2026 z perspektywą do 2030”.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s uchwalenia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szczerców na lata 2023 – 2026 z perspektywą do 2030 r.”.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty, stawki za pojemnik określonej wielkości.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 10. Opracowanie planu Komisji na 2023 rok.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content