LI posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2018-2023

W dniu 28 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 15.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się LI posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Debata na temat raportu o stanie Gminy Szczerców za 2022 rok.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXXVIII/343/13 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie za 2022 r.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej.
 10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragment obrębu Osiny Kolonia.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content