LI posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Kadencja 2018-2023

W dniu 27 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godz. 15:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się LI posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2023 – 2026.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2023 r.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczercowie.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabielicach.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowej.
 10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s nieodpłatnego przekazania samochodu specjalistycznego, pożarniczego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Magdalenowie.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content