L Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 26 maja 2023 roku (piątek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się L Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Przedłożenie raportu o stanie Gminy Szczerców za 2022 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2023 – 2026.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2023 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przystąpienia do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego ,,PomagaMY”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczerców w 2023 roku”.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s rozpatrzenia petycji.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s podjęcia stanowiska Rady Gminy Szczerców dotyczącego wyrażenia sprzeciwu wobec realizacji inwestycji polegającej na przebudowie kolektora tłocznego.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad L Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z L Sesji Rady Gminy Szczerców

Przeczytaj również

Skip to content