II posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Kadencja 2024-2029

W dniu 28 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 15:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się II posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2024 – 2027.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2024 r.
  6. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczerców za 2023 r.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content